VOŠ pedagog. a sociální, SOŠ pedagog. a Gymnázium

VOŠ pedagog. a sociální, SOŠ pedagog. a Gymnázium

Evropská 330/33
160 00 Praha-Dejvice

Informace o instituci VOŠ pedagog. a sociální, SOŠ pedagog. a Gymnázium

Gymnázium: Esteticko výchovné předměty

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou představuje typ humanitního všeobecného vzdělání se zaměřením na estetickou výchovu hudební nebo výtvarnou. Kromě povinného anglického jazyka nabízíme jako 2. povinný cizí jazyk výběr z nabídky německý, francouzský, španělský nebo ruský jazyk.

 

Střední odborná škola pedagogická: Pedagogické lyceum

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou je určen žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko výchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu. Kromě povinného anglického jazyka nabízíme jako 2. povinný cizí jazyk výběr z nabídky německý, francouzský, španělský nebo ruský jazyk.

 

Vyšší odborná škola: Sociální pedagogika

Studijní obor je tříletý zakončený absolutoriem a udělením titulu (DiS) v oboru Sociální pedagogika. Studium má denní formu. Výuka ve školním roce je rozdělena na zimní a letní období v délce 16 týdnů.

Kde nás najdete?

Zobrazit